(Trilingual poem) Puriwan na kamo Manarukmay by Maya Daniel

(In DAGIL, the ancient/archaic Tumanduk [Indigenous People in Central Panay] language, with direct Hiligaynon and English translations)

Maya Daniel art for Dagil poem
Art by Maya Daniel

e
oka’t yabon
Tunda do’t parina,
Parina manug-alinton
Alintuni doy si Sindaan
Alintuni doy si Babailan

Sunod ka sa hayahay
Sunod ka sa ugayong
Sunod ka sa hagashas

Puriwan na kamo manarukmay
Puriwan kamo mang-agaw lupa
Bawion namon ang kahilwayan…

Maya Daniel
(inspired by a Babailan chant)

Abyan Sang Tumanduk

* Sindaan – ngalan sang sinauna nga Babailan

Direct Hiligaynon translation

Indi na kamo magkahisa

Maglupad ka
akon Abyan,
Tungdi ang magpatunda
tungdi ang manugpaalinton
Paalintuni si Sindaan
Paalintuni si Babailan

Magsunod ka sa hangin
Sunod sa ugong
sunod sa hagashas

Indi na kamo magkahisa
indi kamo mang-agaw sang lupa
Bawion namon ang kahilwayan.

* * *

English

Don’t envy on us

Fly now,
my Friend
be a messenger
Let them know,
let Sindaan* know
let the Babailan** know

follow the wind
follow its moans
follow the crackles

don’t envy on us
don’t grab our lands
We’re fighting back our freedom!


* Sindaan – a name of an ancient Babailan
** Babailan – ancient healer, believed to be a medium between spirits and humans

Read Meet Mago Contributor Maya Daniel.